Likestilt:

Lar dansen vise veg

Felicia Goll-Rasmussen si interesse for dans var i ungdomsåra så stor at golvet framfor spegelen på jenterommet i Måløy måtte bytast ut. No vil ho formidle interessa vidare.

Sidan ho var lita har dans vore ein viktig del av kvardagen til Felicia Goll-Rasmussen. No tar ho ei praktisk-pedagogisk utdanning i dans ved Universitetet i Stavanger for å kunne dele dansegleda med andre. – Eg meiner at dans gir menneske mangfald og moglegheit til å formidle bodskap i ei utradisjonell form. Det er ikkje alltid mogleg å uttrykke alt verbalt, og eg meiner difor at kultur, kunst, musikk og dans er noko alle treng i livet, seier 26-åringen. Foto: Privat 

Kultur

– Mitt mål med dansen er å ufarleggjere den. Det er mange som har ei oppfatning av at dei ikkje kan danse, men det stemmer ikkje. Dans må ikkje alltid vere sett i ei fast form som til dømes ballett eller selskapsdans, det kan vere mykje meir enn det, seier 26-åringen.