Ferietid:

– Eg har 100 skaugumbegonia som skal stellast og snakkast med

Kultur

Namn: Arve Espe