Det var flott sol­skinn i ytre Nord­fjord på na­sjo­nal­da­gen i 2008.

17.-mai­toget i Sel­je er her på vei mot Sel­je sent­rum. I fron­t er Sel­je Id­retts­lags fane, og det er SIL-med­lem­mer som er flagg­bæ­re­re for­an i toget. Sel­je kyrkje og grav­plass lig­ger i bak­grun­nen.

T.v. den ka­rak­te­ris­tis­ke naust­rekka, og litt av Sel­je­san­den.

Liseths Kafé i Mål­øy/ny in­for­ma­sjon: Den 3. ap­ril vis­te vi bil­der fra Liseths Kafé og Ba­ke­ri i Mål­øy. Vi mang­la et­ter­navn på Alv­hild, som var an­satt på ka­fe­en. Hun er nr. 4 f.v. i mørk kjo­le og kvitt for­kle. Vi har nå fått vite at hun het Alv­hild Hun­skår (gift Fi­vels­dal). Alv­hild voks­te opp på Gloføykje på Rugsundøya, og kafé­job­ben i Mål­øy var hen­nes før­s­te jobb uten­for går­den hei­me.

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad.

Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no

eller til Fjordenes Tidende,

Postboks 55, 6701 Måløy