Foto på front: Håvar Fagerli.

Bildet er frå eitt av anløpa til MSC Virtuosa og er til illustrasjon.