Det er for sitt lange engasjement i Selje-fotballen og rolle som speaker i en «mannsalder» at Odd Drabløs mottar Selje kommunes idrettspris for 2017.

– Odd har gjennom hele sitt voksne liv vært involvert i fotball på en eller annen måte. Han har i tillegg til klubbarbeid, også flere år som medlem i styret i Sogn og Fjordane fotballkrets, heter det blant annet i begrunnelsen fra Selje kommune.

Han har tidligere mottatt Grønt merke fra NFF i 1988, og Fotballkretsens blå diplom i 2005. I senere år er det særlig rollen som speaker som har engasjert ham i fotballen.

– Vi som har vært på stadion på kamp har alle hørt hans varemerke: «Måtte det beste hjemmelaget vinne….», eller «mååååååååååål», sa ordfører Stein Robert Osdal (KrF) da han delte ut prisen på Furebuda torsdag kveld.

Til dette svarte Drabløs med et selvskrevet dikt:

– Fotballen har tekje mykje tid – på sett og vis.

Då er det stas å bli heidra med kommunens idrettspris.

Fotballfamilien kjem stadig med nye talent,

mitt eige står framleis trygt parkert på vent.

Det har vore ein rikdom å få lov vere ein liten del,

som gjev eit tilbod til ungdom som satsar med liv og sjel.

Bygda og klubben er slett ikkje så veldig stor,

men vi treng hjelp av alle – både far og mor.

Klubben i heimbygda kan ein slett ikkje velje,

så mitt siste ord blir tusen takk og Vi e Selje.

Flere priser

Under julemiddagen til Selje kommune på Furebuda torsdag fikk også John Arve Trandal, Guni Liv Reed (se egen sak), Anita Bentsen og Wenche Bosnes en ekstra oppmerksomhet fra kommunen. Trandal fikk en pris for sitt lange engasjement med MOT i Selje kommune. Bentsen og Bosnes er begge pensjonerte lærere og har jobbet i Selje kommune i 40 år.

Setter stor pris på dirigenten sin

Stadlandet gospelkor overrasket med julesang da dirigent Guni Liv Reed mottok Selje kommunes kulturpris for 2016.

Helt siden Stadlandet gospelkor ble startet i 1998 har Guni Liv Reed vært en engasjert og dedikert dirigent. Under julemiddagen for Selje kommune på Furebuda torsdag fikk Reed en ekstra stor takk for det arbeidet hun har gjort for kulturlivet på Stadlandet i så mange år.

– De to timene på øving hver uke er bare en liten del av dirigentarbeidet. Hun bruker mye tid i forkant av hver øving på å plukke ut sanger og sette seg inn i dem, heter det i begrunnelsen til kulturprisen.

– Som dirigent er hun inspirerende, og får koret til å yte sitt beste.

Reed har også vært aktiv i kulturlivet på Stadlandet på andre måter. Hun har blant annet vært dirigent for Stadlandet skulemusikk fra 1987 til 1994. Hun har også vært dirigent under Dragseidspelet.

– Stadlandet gospelkor vil at den store og gode innsatsen Guni yter til kulturlivet på Stadlandet skal settes pris på, heter det i begrunnelsen.

Etter at kulturprisen ble delt ut til Guni Liv Reed spilte gospelkoret stemningsfull julemusikk for gjestene under julemiddagen.