– Alle som vil, kan lære å kaste med fluge, meiner instruktøren som kjem til Berle for å halde kurs i flugekasting.

Laurdag 30. juli får ein moglegheita til å lære flugekasting av ein profesjonell og erfaren laksefiskar. Då kjem nemleg Bjarne Huseklepp til Berle for å halde kurs i flugekasting.

Kurset vil gå føre seg ved fotballbana ved Berle grendahus i Bremanger kommune, og instruktøren tek med seg utstyr og lærer vekk kunsten å kaste med flugestong.

– Det er mange som opplever nybyrjarflaks, særleg på laksefiske. Men over tid er det ferdigheiter og kunnskap som gjev deg fiskelukke, skriv Huseklepp.

Fram til 1984 var Huseklepp på det norske maraton-landslaget. I 1978 sette han også to norske rekordar, som var gjeldande fram til oktober 2014, ifølgje Huseklepp si eiga heimeside.

På kurset i Berle får ein lære det viktigaste med både ein- og tohands (aure og laks), i tillegg til Spey-kast. Etter kurset skal deltakarane vere klare til å fiske i vatn og elv.