– Kjenner du til noen som fortjener honnør for særlig innsats for arbeid med kultur eller idrett i Selje kommune? skriver kommunen på sine hjemmesider.

I 2016 ble kulturprisen delt ut til dirigent Guni Liv Reed i Stadlandet gospelkor. Idrettsprisen var det Odd L. Drabløs som fikk for sitt mangeårige engasjement i Selje IL, blant annet som speaker. Les Drabløs sin humoristiske takketale her.

Formålet med prisene er å løfte fram det frivillige kultur- og idrettsarbeidet i kommunen. Mottakerne kan være enkeltpersoner, grupper av personer eller lag og organisasjoner.

Prisene skal deles ut på kommunestyret i desember, og frist for innsending er 6. november.