Nordfjordeid, Svelgen og Skavøypoll deltek også i drilldelen av konkurransen.

Musikkonkurransen blir arrangert i Flora Samfunnshus 18. mars. Drilldelen av arrangementet er i Florahallen.

Premieutdelingane blir også i dei respektive stadane.