Vinnarane for mars og april er:

  • Johan Aasen frå Åheim

  • Åse Prozenko frå Fiskå

  • Henrik Steinar Leirvik frå Hopland

  • Eli Nore frå Måløy

  • Frank Jonny Johansen frå Deknepollen

  • Jorunn Asbjørg Honningsvåg frå Stadlandet

Vi gratulerer og takkar alle som har vore med i konkurransene.

Og hugs at det er nye moglegheiter til å sikre seg Flax-lodd frå Fjordenes Tidende om du svarar på vekas spørsmål enten på nett eller papir, eller du løyser ei ny utgåve av Fjordkryss.