Forvandler hele skoleområdet på to år

En to år lang byggeperiode på Gotteberg nærmer seg slutten.
Nyheter

Da 18 av 27 kommunestyremedlemmer i Vågsøy 10. desember 2015 sa ja til at Skanska starter byggingen av en ny ungdomsskole i Måløy, markerte det samtidig slutten på en langvarig diskusjon om den da 50 år gamle ungdomsskolen på Gotteberg skulle rehabiliteres eller erstattes av nybygg i enten Måløy eller på Tennebø.

Valget falt på en ny skole på den samme tomta på Gotteberg, og få måneder senere ga de samme lokalpolitikerne grønt lys til at Skanska også kunne jevne idrettsbygget ved skolen med jorda.

Heldige med været

Knappe to år senere står kommunens nye ungdomsskole klar, det nye idrettsbygget åpnes om kort tid, mens det som er omtalt som «fylkets råeste og flotteste uteområde» ferdigstilles før sommeren.

– I utgangspunktet hadde vi veldig god tid på å bygge skolen, men etter at det ble klart at vi skulle bygge idrettsbygget og nærmiljøanlegget samtidig ble det litt ekstra trykk, sier John Magne Grøneng i Skanska.


Han har ledet byggeprosjektet siden han overtok jobben til Kåre Reknes for ett år siden.

– Byggeprosessen har gått greit. Vi har hatt en god dialog med byggherren (Vågsøy kommune) hele veien og de har gitt oss raske og greie svar underveis. Det er vi ikke alltid vand med, sier Grøneng.

– Hvilke utfordringer har dere møtt i byggeprosessen?

– Det er litt vanskelig atkomst til skolen med bratte bakker, men vi har samtidig vært heldige med været de dagene vi har gjennomført monteringer slik at det har gått fint.

Prosjektlederen forklarer at det på det meste har vært 40–50 arbeidere fra rundt 30 ulike selskaper på byggeplassen. De fleste tilknyttet ikke-lokale selskaper, men byggeprosjektet har også sikret inntekter til lokale selskaper som Geir Sandal AS, Vågsøy Ferdigbetong og Torget Hotell.

– I perioder har vi hatt hele hotellet (17 rom, journ.anm.), forteller John Magne Grøneng.

Til tross for enkelte klager på støv da gamleskolen ble revet, forteller prosjektlederen om et godt forhold til de mange naboene i byggeperioden.

Frykten for at økt tungtransport i Måløy-gatene skulle resultere i personskader har så langt heldigvis vist seg å være ubegrunnet.

– Vi har ikke hatt ulykker med personskader, men noen gjerder «har gått» i forbindelse med leveringer til skolen, forklarer Grøneng.

Endelig prislapp ikke klar

Den nye skolen, idrettsbygget, samt modulskolen på Tennebø er anslått å koste rundt 190 millioner kroner totalt. Hva som blir den endelige prislappen på prosjektet vet ikke kommunen på nåværende tidspunkt.

– Det har jeg ikke oversikt over per i dag. Verken vi eller våre leverandører er à jour med faktureringen. Men noen store overskridelser skal det ikke være, sier kommunens eiendomssjef, Frode Weltzien.


Han mener at når man nå ser resultatet på Gotteberg, så synes det klart at det var en riktig avgjørelse å bygge en ny skole i stedet for å rehabilitere gamleskolen fra 1965.

– Det tror jeg ikke at det kan være tvil om. Vi har fått et veldig kompakt bygg med veldig få luftlekkasjer som er lett å drifte, sier Weltzien.

Prosjektleder John Magne Grøneng forklarer at mens gamleskolen hadde 19 ulike nivå, er den tre etasjer høye nye skolen universelt utformet på en måte som gjør at alle kan benytte seg av fasilitetene. Han er ikke i tvil om at vågsøyværingene vil få stor glede av skolen og skoleområdet, når det ferdigstilles før sommeren.

– Dette er den beste skolen jeg har vært borti og jeg har vært borti noen skoler etter hvert, avslutter Skanskas prosjektleder.