– Planen er å sende en søknad om tippemidler i år, og går ting vår vei så håper vi anlegget kan stå ferdig sommeren 2019, sier nestleder Endre Rutledal i Tornado Måløy Fotballklubb. De jobber nå med nye planer for en oppgradering av Skaredammen Idrettspark på Raudeberg. Skaredammen Idrettspark ble åpnet i 1995 og har siden da bestått av en grusbane til 11-erfotball, samt et område med to tennisbaner.

De siste ti årene har nye anlegg gjort at grusbanen i Skaredammen knapt har vært i bruk til trening eller kamp. I 2010 gjorde TMFK årsmøtevedtak på at grusbanen skulle erstattes med en kunstgressbane og søknad om tippemidler til dette arbeidet ble sendt samme år. Prosjektet har imidlertid blitt forskjøvet på grunn av etableringen av kunstgressbaner på Vågsøy ungdomsskole, Skram skole, begge i regi av TMFK, og kunstgressbanen på Måløy stadion i regi av Måløy idrettslag.

– Behovet har endret seg

Etter at kunstgressbanen på Måløy stadion åpnet ser ikke lenger Tornado Måløy behovet for en ekstra 11er-bane. Idag bruker TMFK både Måløy stadion (kunstgress), Refvik stadion (naturgress) og Nordfjordhallen (kunstgress) til trening og kamp for sine lag. I tillegg eier klubben gressbanen på Kvalheim uten at den har vært brukt av klubben de siste årene. Når nye Vågsøy ungdomsskole åpner i januar, vil Tornado Måløy også disponere 5er-banen (kunstgress) som skal ligge på skoleområdet.

– Behovet har endret seg. TMFK trenger ikke en ny full kunstgressbane. Vi trenger et anlegg som bedre legger til rette for organisert barnefotball og uorganisert aktivitet, særlig på Raudeberg hvor man kun har en ballbinge, men også for hele kommunen. De nye planene vil ikke bare legge til rette for uorganisert fotball, men et mangfold av aktiviteter, sier Rutledal.

I Skaredammen-planene som man nå jobber med ligger det blant annet én 9er-bane, to 5er-baner og fire 3er-baner. To av sistnevnte vil være under tak. I tillegg vil man ha 1.200 kvadratmeter som kan benyttes til ulike fasiliteter.

– Under Heim i haust på lørdag vil TMFK presentere de nye planene og be tilhørerne komme med forslag til hvilke apparater og fasiliteter som kan legges til dette arealet, sier Rutledal.

Spillemidler og dugnad

– Hva vil et slikt anlegg koste?

– Den totale kostnadsrammen er ennå ikke skikkelig utredet. Det finnes ingen sammenlignbare anlegg i Norge. Men det vi kan si er at dette anlegget totalt sett vil få betydelig mer i tippemidler enn hva en 11er-bane ville ha fått, samt at det vil kunne realiseres med mye større verdier i form av dugnad, sier Rutledal, som tror det også blir lettere å få andre midler til et slikt formål.

– De fleste av stiftelsene vil ikke lenger støtte 11er-baner fordi det har blitt så mange av dem.

Planene presenteres for første gang i dagens utgave av Fjordenes Tidende og blir lagt fram på Heim i Haust-arrangementet på Raudeberg i morgen.

I Nord-Vågsøy har innbyggertallet falt fra 1.359 til 1.205 siden årtusenskiftet. På Raudeberg er nedgangen på vel 100 innbyggere til drøyt 650 i dag.