Det melder NRK Sogn og Fjordane.

Mannen blir varetektsfengslet fram til 19. juni.

Den siktede hadde bedt Høyesterett om å vurdere påtalemakten sin frykt for at han ikke skal stikke av, men ankeutvalget har forkastet anken.

De to andre brødrene, styrelederen og hotellsjefen, er varetektsfengslet fram til midten av juni.