Kristian Myksvoll Sætren følger i familiens fotspor og gjør lys til  karriere. Nå venter hans største oppdrag  – Måløyraidsenteret.

– Det var veldig kjekt å få spørsmålet om jeg ville lyssette Måløyraidsenteret. Men så kom tvilen – klarer jeg det? forteller Kristian Myksvoll Sætren fra Holvik.

Han snakket med arbeidsgiveren Sætren Installasjon, så på mulighetene for støtte i eget kontaktnett og fra arkitektene.– Så tenkte jeg; det skal gå bra!

Ble interessert som liten

Det er tradisjon at familien interesserer seg for lys og elektrisitet, og Kristians far, Einar Rune Sætren, jobber også i Sætren Installasjon som teknisk sjef.

– Jeg har alltid vært veldig interessert i lys og har til og med kjøpt lærebøker for bachelor- og masterutdanning i lysdesign for å lese og lære på egen hånd, smiler Kristian.

Etter elektrostudier ved Eid vidaregåande skule, har han studert teatralsk lysdesign ved Romerike Folkehøgskole, før han takket ja til stillingen som lærling ved bedriften som bærer familienavnet.

Skal gjøre det levende

Teatralsk lysdesign handler om å fremheve det som skal fremheves. Og det er nettopp dette 20-åringen skal gjøre for det nye Måløyraidsenteret.

– Lyset skal gjøre utstillingene levende, trekke øynene mot utstillingsobjektene og vise dem fram på best mulig måte. Og ellers ikke forstyrre utstillingene. Nå jobber Kristian med et forslag til arkitektene.

– Det er de som bestemmer hvordan alt skal se ut til slutt, og de vet nøyaktig hvordan de vil ha det. Så diskuterer vi hvordan lyssettingen kan få til dette ut i fra mitt forslag, sier Kristian, som har klare ideer.

Han har imidlertid ikke spesielt lang tid på oppdraget. Senteret jobber mot åpning tidlig i juni. Men Kristian har troen.

– Jeg prøver og feiler på PC-en. Der kan jeg teste det meste, hvordan vegger og gulv vil reflektere lys, så kan jeg gå ut i den virkelige verden og få det til, smiler Kristian, som har stor ærefrykt for oppdraget han har fått.

– Det er utrolig tøft at jeg har fått denne tilliten, men jeg har også stor tro på at jeg kan leve opp til forventningene. Det er bedre å sikte mot månen og treffe høyt enn å sikte lavt og aldri komme høyere, sier han.

Lang erfaring

Har du vært på konsert eller forestillinger i enten Operahuset Nordfjord eller i Nordfjordhallen har du trolig allerede vært utsatt for Kristians gode håndlag med lys.

– Før jeg dro på folkehøgskole styrte jeg lyssettingen i Operahuset på Nordfjordeid. Det var alltid kjekt. Og jeg hjelper også til i Nordfjordhallen, sier han.

Vil bruke lokale

Helge Hjelle ved Måløyraidstiftelsen sier at det er deres mål å ha flest mulig lokale leverandører.

– Vi er opptatt av at mesteparten av det som lages og brukes, skal komme fra lokale aktører.

Nå har de gitt en lokal ungdom sjansen til å bryne seg på lyssettingen i opplevelsessenteret.

– Vi sjekket Måløy først og tok kontakt med Sætren Installasjon. Der fant vi Kristian. Han utdanner seg innen faget og viste stor interesse, så vi gir denne ungdommen et stort ansvar og en stor tillit, sier Hjelle, som påpeker at oppdraget med å designe lys og lyssetting for et moderne opplevelsessenter ikke er noe å kimse av.

– Riktig lys er utrolig viktig for et godt resultat. Det er med på å framheve utstillingen og skape inntrykket av den for de besøkende, sier Hjelle.

– Det er både en stor jobb og en stor mulighet, legger han til.