Slik ser sakslista ut:

165/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

166/23 Godkjenning av møteprotokoll

167/23 Framdriftsplan Skram Skole - utbyggingssak

Møtet er digitalt og sett opp frå klokka 13.00 til 15.00.