Møtet har kome i stand på bakgrunn av kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen sitt budsjettframlegg der han skisserer harde skulekutt og -nedleggingar som løysing for å få eit budsjett i hamn. Ei slik løysing krev dermed at Skram skole må byggast større enn til eit elevtal på 250 som er det som allereie er vedtatt.

Under har vi samla alle artiklar og debattinnlegg som har blitt publisert på fjt.no og i Fjordenes Tidende om skulestrukturen i Kinn sett opp mot budsjettet dei siste tre vekene.

Artiklane og debattinnlegga ligg i synkande rekkefølge med dei nyaste først: