Grunnen til stenginga er vegarbeid, opplyser Bremanger kommune på nettstaden sin.

Frå mandag til torsdag vil vegen vere stengt i kortare periodar frå morgonen til tidleg kveld. Fredagar vil perioden avsluttast tidlegare på dag.

– Vegen kan bli stengt inntil 15 minutt, opplyser kommunen.