– Kunnskapsministeren snur i saken og lar Eid sette i gang med prosjektet allerede fra høsten av, sier Rotevatn, som tok saken opp med kunnskapsministeren i forrige uke.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn. Her fra Venstres landsmøte i 2016.

Bakgrunnen for at Eid kommune i første omgang ikke fikk lov til å ha programmering som eget fag på ungdomsskolen var at skolen ikke var en del av prøveprosjektet, der utvalgte skoler fikk programmering som en del av læreplanen.

– Til nå har det vært slik at dette valgfaget bare kan gjennomføres på de skolene i de kommunene som har fått innvilget deltaking i forsøket. Utdanningsdirektoratet har fått mange forespørsler i etterkant fra kommuner om å bli med i forsøket etter at det startet opp. Med bakgrunn i blant annet dette vil det bli mulighet for skoler som vil ta i bruk læreplanen i valgfag programmering om at de kan gjøre dette for egen kostnad fra skolestart høsten 2017, heter det i svaret fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Både stortingsrepresentanten og Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) jubler over svaret.

– Dette er en utrolig god nyhet. Nå er det 100 prosent sikkert at vi kan tilby koding og programmering til høsten, men vi må se om vi rekker å svinge oss rundt til at det bilr et eget fag allerede da, sier Bjørlo.

Han understreker at de positive signalene fra kunnskapsministeren ikke bare betyr at Eid kommune vil kunne tilby koding og programmering på ungdomsskolen, men også andre kommuner.

– Alle som ønsker kan starte med dette, sier Bjørlo.

Rotevatn understreker at programmering er noe som er viktig for fremtiden.

– Jeg tror nok at departementet så det som vi så, at dette ble helt meningsløst. Det koster ikke staten noe, og det er et kjempeengasjement i kommunen. Et stivbeint byråkrati skal ikke stå i veien. Og regjeringen deler nok Venstres ambisjoner om å la unger få lære programmering. Det kommer til å være en viktig del av de fremtidige arbeidsplassene våre, sier Rotevatn.