Dette skriv Bremanger kommune på si nettside.

Forbodet betyr at det ikkje er lov å brenne i skog eller i nærleiken av skog og utmark. Det er heller ikkje lov å grille eller brenne bål i strandsone.

Ein kan heller ikkje brenne hageavfall, men det er tillate å gjere opp eld der det openbart ikkje kan medføre brann.

Totalforbodet mot eld gjeld til brannvesenet opphever det.