Slik blir brødrene dømt i Sogn og Fjordane tingrett:

  • Hotellsjefen får en fengselsstraff på fem år og seks måneder. 39-åringen blir i tillegg dømt til å betale mer enn to millioner kroner i skadeerstatning til Gjensidige forsikring.

  • Styrelederen frifinnes for branntiltalen. Dømmes til ett års fengsel for å bidratt til økonomisk utroskap.

  • Kjøkkensjefens frifinnes for alle tiltaleposter.

Lang rettssak

Den nesten tre uker lange rettssaken ble avsluttet for et par uker siden. Under rettssaken ba aktor om en seksårig fengselsstraff for de tre brødrene. Forsvarerne til to av brødrene krever imidlertid frifinnelse.

Forsvareren til hotellsjefen, som har innrømmet å stå bak brannen, ba om en mildere straff enn det aktor la fram, med 3,5 til 4 år i fengsel.

Det var natt til 25. november 2016 at tradisjonsrike Selje Hotel sto i flammer. Kort tid etter ble tre brødrene, som alle var sentrale i driften av hotellet, pågrepet og satt i varetekt. Etterforskningen av den påsatte brannen avdekket blant annet at selskapet gradvis hadde blitt tappet for penger, og at hotellet ville ha gått konkurs kort tid etter brannen.

Da rettssaken startet i september, hadde brødrene vært varetektsfengslet i ti måneder.

Vi oppdaterer saken.