Lokalpolitikar Gunnar Silden (Tverrpolitisk liste) frå Selje har skrive dette innlegget:

Kjære Vågsøy

Lykke til med valget som vart gjort i kommunestyre 30.3.2017, selv om eg fikk en akutt depresjon i etterkant, eg hadde et stort håp om at vi kunne finne sammen. Med all respekt for å bygge en sterk kyst med Flora og Bremanger, så vil eg likevel påstå at den burde bygges i lag med Selje og Eid.

Hadde vi Nordfjord-kommunene klart å finne sammen så hadde det åpnet seg store muligheter for regionen vår. Fra Fåfjorden i syd til Vanylvsgapet i nord ligger et av det mest spennende havrommet på heile norskekysten. Med all kompetansen som finnes i Vågsøy innenfor maritime og marine næringer kunne vi i fellesskap bygget en sterk kystby i Måløy.

Vi kan selvfølgelig bygge sterke kystområde på tvers av kommunegrenser, men det hadde vært så mykje enklere å sitte i samme sal når beslutninger skal takas.

Etter at den nye havmeldinga vart lagt fram, så forstår vi alle at dette vil regjering og storting virkelig satse på. Og potensialet for havrommet vårt er virkelig stort for videreutvikling. Vi har lange tradisjoner for samarbeid innen fiskeri og fisketilvirking så det bør vi forsett med.

Klarer vi å legge til rette for fem nye lokaliteter og vi får firma som søker om nytildelinger av laksekonsesjoner, når det blir åpna igjen, så er her et stort inntektspotensial.

Vi har allerede et økende surfemiljø som utnytter havrommet på en måte som var utenkelig for min generasjon og som viser at det utenkelige er mulig. Skuleelever går til opplæring i en helt ny måte å utnytte kysten på. Dyrking av havet er bare i den spede begynnelse og vi trenger å samarbeide om å utnytte dei fordelene som vi har liggende framføre oss.

Kva så med Eid trenger vi dei for å bygge en sterk kyst vil nok mange spørre seg, mitt svar er ja.

I landbruket skjer også store endringer for tiden, forskjellige måter å drifte gardsbruk på dukker opp og skaper nye næringer. Produksjon av tare er ei ny næring som forventes å ha sterk vekst i framtiden og der er fjordene dei beste områda til å produsere i, kanskje i samband med landbruk.

«Oppdrett har alltid vært stort i mitt nærområde. Jeg er født og oppvokst på en gård i Fusa kommune. Her har det siden tidlig 70-tallet vært oppdrettsaktivitet. Det har derfor alltid vært rundt meg. Siden jeg i tillegg er oppvokst på en gård har det gjort at jeg alltid har vært interessert i dyrevelferd, forteller den 26 år gamle studenten.» Dette er hentet fra en oppdrettsavis og viser at ungdommen satser på havbruk om en oppvokst på en gård eller i en heim på kysten.

Samhandling mellom kyst og fjord synes eg er et spennende konsept som vil være ganske unikt i Norge og som eg er sikker på vil gje et løft for heile regionen.

Eid kommune er dyktig på det meste, det være seg oppvekst, helse og plan og utvikling, så her kan vi få mykje ny kunnskap tilført til kysten. En ny stor region som henger sammen ville styrke oss all i motsetning til en region som er stykkevis og delt. Det er sikkert mange ting som vil kunne binde oss i sammen som eg ikkje har kunnskap om, men havrommet veit eg litt om og der ville eg hatt Vågsøy med på laget.