– Dette er et avfall som i dag blir levert til våre returpunkt rundt om i kommunene. Men her er det forsøpling og folk opplever det som trasig å stå ved disse stasjonene å putte inn glass og metallemballasje, sier daglig leder Svein Ottar Sandal i NoMil.

Han forklarer at de også har fått tilbakemelding om at det «i hjemmet blir mye rot ut av denne ordningen».

– Vi har derfor besluttet å gå over fra bringeordning til henteordning av dette avfallet.

I løpet av noen måneder vil alle abonnenter få utlevert en egen dunk med rødt lokk, opplyser Sandal.

foto
I løpet av noen måneder vil alle abonnenter få utlevert en egen dunk med rødt lokk.

De røde dunkene vil bli tømt hver tiende uke. Fra før er det utlevert en brun (våtorganisk), grønn (restavfall), blå (papp og papir) avfallsdunk i tillegg til en sekk for plastembalalsje.

Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn er en del av det interkommunale renovasjonsselskapet NoMil.