Dette viser ferjestatistikken til Statens vegvesen for de 16 riksvegferjesambandene i Norge i fjor.

Ferje på strekninga Festøya-Solavågen frakta i fjor 1.189.304 personer, 678.673 kjøretøy og 3.323 motorsykler.

Flest kjøretøy

Molde-Vestnes noterte seg i fjor for 1.186.405 personer, 904.026 kjøretøy og 7.950 motorsykler.

Dermed er dette også totalt sett det største ferjesambandet i Møre og Romsdal. For det største ferjesambandet på fylkesvegene, Magerholm – Sykkylven, transporterte 886.468 kjøretøy i 2023.

Volda

Videre viser statistikken for riksvegsambandene at ferja på strekninga Folkestad-Volda i fjor frakta 365.398 personer, 211.407 kjøretøy og 738 motorsykler.

Strekninga Anda-Lote i Nordfjord hadde 794.858 personer om bord, 464.715 kjøretøy og 2.748 motorsykler.

Landets største riksvegferjesamband, Moss-Horten, er i en klasse for seg. Ferjene her frakta i fjor 3.564.288 personer, 1.853.839 kjøretøy og 16.154 motorsykler.

PS. Tellinga av personer om bord inkluderer føreren.