Søndag ettermiddag meldte Vegtrafikksentralen Vest at Lotetunnelen i Stad kommune var mellombels stengt.

– Kortvarig stengt på grunn av brei transport, skreiv dei klokka 16.40.

Det var venta at tunnelen vil opne igjen kort tid etterpå.

– Tunnelen er forventa opna innan 16.50.