– Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har holdt seg på stødige 41 prosent.

– Tallene viser en økende bevissthet om at vi må satse på kollektivløsninger i fremtidens transportsystem, mener Sagedal.

De som mener bedre tilrettelegging for sykkel er det viktigste, har gått markant ned de to siste årene.

– Jeg er overrasket over at sykkelveier får lavere prioritet i årets undersøkelse, sier Sagedal. - Selv om forholdene har blitt bedre de to siste årene, er det en stor jobb som gjenstår, fortsetter hun.

Gode veier er viktigst

Det er naturlig nok flere i storbyene enn i distrikts-Norge som mener kollektivsatsing er det viktigste. Men det som er overraskende er at det er så og si dødt løp mellom satsing på kollektivtransport og vedlikehold av veier i distriktene.

- Folk som bor grisgrendt synes at kollektivtransport er viktig, men spørsmålet er om det er der man skal sette inn støtet for å få flere busser, mener Sagedal.

– Godt vedlikeholdte veier kombinert med sikre miljøvennlige biler, er kanskje aller viktigst for å gi trygge hverdagsreiser der folk bor spredt. Dette er den beste medisinen i distrikts-Norge, fortsetter hun.

Flere vil ha miljøvennlige biler

Undersøkelsen viser også at det er en økende miljøbevissthet i befolkningen. Flere mener det er viktig å legge til rette for miljøvennlige biler for å redusere utslipp i år enn i 2015.

- Vi tolker denne økningen til å ha sammenheng med det økende fokuset på dårlig byluft og restriksjoner for dieselbiler. Dette har gjort folk mer bevisste på at miljøvennlige biler er bra, sier Inger Elisabeth Sagedal.