NVE har sendt ut flomvarsel fra 26. oktober på grunn av forventa store nedbørsmengder.

Det er sendt ut varsel om jordskredfare, gult nivå, for Sogn og Fjordane.

Bakken er mange steder vannmettet og det er allerede høy vassføring i enkelte vanndrag.

– Vi råder at kommunene vurderer om varselet gir grunnlag for å ta kontakt med politiet eller lensmannskontoret lokalt. Det kan mellom anna være for å gjøre en felles vurdering om det er aktuelt med forebyggende eller skadereduserende tiltak, opplyser Eline Orheim, rådgiver beredskap ved fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Ved flomvarsel på gult nivå bør en gjøre forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder i forkant.

Kommuner som erfaringsmessig får problemer når det er flom bør være spesielt oppmerksom.

Kommunen og lokal beredskapsmyndighet bør også være oppmerksom på værforhold og følge med på prognoser, opplyser NVE.