Trass i at det framleis er ganske roleg i Vanylven kommune, bur dei seg på at ekstremvêret skal treffe dei.

- Vi ladar opp dei to satellitttelefonane vi har, det gamle vhf-sambandet er kopla opp til Røde Kors og vi har fylt tankane på naudagregata på institusjonane våre, fortel beredskapsleiar, Terje Kolstad, i Vanylven kommune.

Følg med på ekstremværet fra vårt webcamera her!

Ekstremværet «Tor» treffer trolig med full styrke klokken 14 i dag, fredag. Vinden vil først merkes sør for Stad, og deretter bevege seg nordover. I Sogn og Fjordane er det meldt om en sørvestlig sterk storm som kan utvikle seg til orkan langs kysten. Vindkastene kan komme opp i 40-50 m/s. Det er også meldt om høye bølger inn mot kysten, med bølgelengder på oppimot 10-13 meter.

Beredskapsleiaren har varsla krisestaben om at den kan bli satt dersom det blir naudsynt.

- Vi er på rådhuset dersom folk treng oss. Så lenge telenettet er oppe, kan folk ta kontakt med teknisk vakt, fortel Kolstad.

Han har også varsla arbeidarane dei har ute om å halde auge med kommunale bygg, slik at dei kan sikre eventuelle lause gjenstandar.