På Austlandet var det venta at overgangen frå snø og kulde til mildvêr ville føre til svært glatte vegar og kaos i trafikken. Men dei verkeleg store problema svikta, i alle fall i Buskerud.

Det merka redaktør Knut Bråten i lokalavisa Bygdeposten seg. I ein kommentar i avisa spør han om vi har vorte for pysete. Han seier at han forstår at åtvaringane kjem, men han meiner dei kjem litt for ofte.

– Vi må liksom ikkje gjere befolkninga meir hjelpelause enn det dei er. Vi treng etter mi meining å takle nokre ting. Om det er regn utan å ha med paraply, eller om det er is utan broddar. Det handlar om å klare seg litt sjølv, seier han til NRK.

I fjor sende meteorologane ut 1014 farevarsel. Det er ny rekord.

Meteorolog Terje Alsvik Walløe stadfesta overfor NRK i byrjinga av januar at dei sender ut mange fleire farevarsel no enn før.

– Det blir teke meir omsyn til tryggleik, seier statsmeteorolog Walløe.

Han seier det nesten alltid er gult farevarsel ved snø

– Eg synest sjølv at det kan verke overdrive når det kjem fem centimeter med snø. Då eg byrja, sende vi nesten aldri ut farevarsel.

(©NPK)