Rådmann Ørnulf Lillestøl foreslår at kommunen avvikler planutvalget fra 1. januar 2018. Han viser blant annet til at det er praktisk tungvint å sende ut to innkallinger, ha to referat/møtebøker i et egentlig likeartet utvalg.

– Etter rådmannens oppfatning er dette en mindre sak. Det er ikke lagt opp til endringer i delegeringspraksis og medlemmene i planutvalget er de samme som i formannskapet. Nå de siste to årene har det vært gunstig å skille disse utvalgene fordi arbeidet med arealplanen har vært omfattende. Det har da vært riktig å kunne skille og formidle at aktuelle møter er avgrenset til plansaker ved å kalle inn et planutvalg og ikke et formannskap, heter det i saksdokumentet fra rådmannen.

Formannskapet skal behandle saken på kommunehuset i Selje onsdag 25. oktober.