Politiet i Eid har fått melding om ein laus hund mellom Strand og Furefjæring, og etterlyser no eigar av hunden.

Politiet har fått sett på hunden, og meiner det kan være ein boarder collie.

Om det er nokon som saknar ein slik hund, kan dei ta kontakt med politiet.