– Fokuset er å hjelpe eller veilede dem som allerede er kommet så langt at det blir et problem. Vi ser at noen ungdommer får det så strevsomt at de får et liv der de aldri blir fornøyde med seg selv.

Vil komme med råd

Under foredraget håper hun å komme med tips og råd både til foreldre og ungdom på hvordan de kan få det litt bedre.

– Jeg kan i hvert fall si noe til foreldre om hva ungdommene forteller oss. Det er viktig å nå foreldrene og formidle hvordan de kan være med på å snu en slik situasjon. For det er klart at foreldre er sentrale rollemodeller for barna sine.

– Dette er sikkert et svært vanskelig område for foreldre å navigere i?

– Ja, og det er ofte litt tabubelagt å sta fram med at man strever hjemme. Det vil vi få bukt med. Fortelle at dette ikke er enkelt for noen. Det er en stor glede å få barn, men det er også en stor utfordring med alle bekymringene og en konstant uro for om man gjør ting riktig.

– Er det vanskelig for barn å snakke med foreldrene om dette?

– Det kan det være. Men en del ungdommer sier også at de gjerne vil snakke, men at foreldrene signaliserer at de har dårlig tid. Og barna vil ikke gi dem flere bekymringer enn de allerede har, det være seg problemer i parforholdet, mye å gjøre på jobb eller andre ting.

– Hvordan kan Isabelle sin historie hjelpe andre?

– Historien hennes kan hjelpe noen unge til å se signalene om at de er på vei i samme retning. Ungdom sliter selvfølgelig i ulik grad, men vi har ungdommer som har pådratt seg alvorlige spiseforstyrrelser og er sykmeldt av lege fordi de ikke makter å møte opp til prøver, de balanserer på en egg hele tida. Og bare ved å spørre dem «hvordan har du det?» så begynner de å gråte. Det opplevde jeg sjelden da jeg begynte i jobben, men nå skjer det ofte, sier Blålid, som også poengterer at foreldre må ta tak tidlig.

– På ungdomsskolen er det for sent. Vi må begynne når barna er små, og ikke dyrke disse prinsessene og småkongene. Barn må få være barn, bryne seg på ting og gå på trynet, lære og erfare. Vi kan trygge dem fra sidelinja, men de må gjøre seg egne erfaringer.