Når den nye gangvegen skal opnast måndag, vil politiet stenge tilkomstvegar til krysset ved Gate 3, Gate 4 og Skulevegen for trafikk.

Innsatsleiar Morten Hagen seier at krysset blir stengt måndag mellom klokka 13.40 og 14.20.

– Fint om ein kan finne alternativ rute i dette tidsrommet, seier Hagen.