Formannskapet besluttet i sitt møte sist uke å bevilge ytterligere 100.000 kroner til arbeidet med å installere en heis i Heradsheim.

Kommunen har fra før sagt ja til å bruke 1,3 millioner kroner på ny heis i forbindelse med at Måløyraid- senteret skal etableres i bygget i Måløy sentrum. Nå har kostnadene med heisen økt til 1,74 millioner og formannskapets innstilling til kommunestyret er at kommunen bidrar med 100.000 kroner til å dekke de økte kostnadene.

Forslaget fra Morten Hagen (H) fikk fem stemmer. Einar O. Midtbø (TVL) og Nils Myklebust (Sp) ville ikke øke bevilgningene. Myklebust viste blant annet til at Fiskerimuseet nylig fikk avslag på sin søknad om støtte.

Stiftelsen Måløyraidsenteret har samtidig bedt om at kommunen bidrar med drøyt 270.000 kroner til å utbedre avløpsanlegget i Heradsheim.

Kommunen viser til avtalen med stiftelsen om at de tar over bygget «i den stand det er på overtakelsestidspunktet og tar over det totale vedlikeholdsansvar og økonomisk ansvar for drift av bygget.»