Mye nedbør, varmegrader og vind gjør at faren for snø-, sørpe- og jordskred øker til nest høyeste nivå. Det betyr at flere skredhendelser er forventet og at noen kan få store konsekvenser.

På kysten blir det også vindfullt med liten kuling meldt, men også vindkast på opptil 27 meter per sekund i Måløy-området.

Det er også sendt ut gult farevarsel for flomfare og mulighet for svært mye regn i vårt område.

Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet mye regn fra fredag til lørdag morgen, mellom 70–100 millimeter på 24 timer, og lokalt opp til 110 millimeter.

Anbefalingen fra Meteorologisk institutt, når det gjelder skredfare, er som følger:

  • Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak

  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring

  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv

  • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren

– Det blir lokale variasjoner, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen, men for store deler av landet blir det uforutsigbart på veien også de nærmeste to døgnene. Vi har satt på ekstra mannskap, men med den store skredfaren og overhengende fare for store skred, kan vi ikke love åpne veier.

Nedbøren og vinden skal avta mot søndag, og det blir kaldere, men faren for skred ut i veibanen er fortsatt stor.

Vegvesenet oppfordrer derfor trafikantene til å vurdere behovet for å reise, og alltid sjekke trafikkmeldinger på vegvesenets sider før de drar. Der er det informasjon om stengte veger og oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid.

Statens vegvesen advarer trafikantene om at veistrekninger og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel.