Den gamle buda ligger like ved Furebuda, der det nylig har blitt investert millioner til utbygging av hotellrom. I forbindelse med den nye satsingen er Hoddevikbuda også aktuell. Per Freisberg er daglig leder i Furebuda og forteller at det nå jobbes for å få tilgang på tomta.

– Vi vil få inn en arbeidsnyttig institusjon, sammen med overnattingsbedriften. Det kan for eksempel være i form av et bygdemuseum, sier Freisberg.