Det kommer fram i resultatene fra innbyggerundersøkelsen som Norstat har gjennomført på oppdrag fra Telemarksforskning og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

– Ut fra spredningen på skalaen som er brukt, er det en relativt stor del som er tydelige på hva de mener, heter det i pressemeldingen.

52 prosent er svært positive til å bli en del av Stad, mens 61 prosent er svært negative til å bli en del av Kinn.

Undersøkelsen viser også at 55 prosent av de som deltok jobber i Vågsøy kommune, mens 24 prosent pendler til Eid.

Til sammen var det 195 personer som deltok i innbyggerundersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 65.

– De som har svart er rimelig representative for befolkningen på Bryggja ut fra aldersfordeling og kjønn, ifølge pressemeldingen.

Telefonintervju

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Fylkesmannen i oppdrag å greie ut om det er grunnlag for grensejustering for Bryggja. I forbindelse med dette har Telemarksforsking gjennomført en innbyggerundersøkelse på telefon for å få fram innbyggernes tilknytning til kommunene i området.

Fylkesmannen tar sikte på å sende tilråding til departementet i midten av november. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar avgjørelsen i saken.