(14:40) Oppsummering: Statsadvokat Magne Nyborg legger fram en påstand om at hotellsjefen og kjøkkensjefen får en straff på seks år med ubetinget fengsel hver. Hotellsjefen får strafferabatt fordi han tilsto.

I påstanden får derfor styrelederen den høyeste straffeutmålingen, med seks år og seks måneder. Aktor fjerner samtidig tiltaleposten mot hotellsjefen og styrelederen som omhandler brudd på regnskapsloven.

I påstanden fra aktor ber han også om at de tre brødrene betaler forsikringsselskapet Gjensidige rundt 2,2 millioner kroner. Statsadvokaten ber også om at de ikke betaler saksomkostninger.

Forsvarerne til de tre tiltalte brødrene starter sine prosedyrer i morgen, onsdag. Fjordenes Tidende er på plass i Sogn og Fjordane tingrett, og oppdaterer saken fortløpende på fjt.no.

(14:37) Retten er hevet: Prosedyrene fortsetter i morgen.

(14:29) Forsikringsbedrageri: På denne posten i tiltalene vil aktor ha følgende straffeutmåling:

Hotellsjefen: Seks år, ubetinget fengsel (Får strafferabatt på grunn av sin tilståelse)

Styelederen: Seks og et halvt år, ubetinget fengsel

Kjøkkensjefen: Seks år, ubetinget fengsel

De tre brødrene får i tillegg fradrag for varetektsfengsling og isolasjon

(14:18) Straffeutmåling: Statsadvokaten gjør seg klar til å gjennomgå hva han mener de tiltalte bør få i straff.

(14:13) Ulike forklaringer: Kjøkkensjefen og hotellsjefen har ulike forklaringer om hvordan de kom seg til Casino Cosmopol torsdag 24. november, kvelden før det brant på Selje Hotel. Kjøkkensjefen har sagt at han dro hjem til hotellsjefen, mens hotellsjefen har sagt at de ble hentet utenfor den tyrkiske foreningen, der de ofte pleide å være.

(14:01) YouTube-video som bevis: Kjøkkensjefens søk etter "Selje Hotel video" på Google dagen før det brant er ett av bevisene mot den tiltalte. Aktor viser til motstridende forklaringer på hvorfor han har gjort disse søkene.

(13:58) Hadde mye å tape: Aktor mener kjøkkensjefen hadde mest å tape av de tre tiltalte brødrene, dersom hotellet skulle gå konkurs. Det vises til at kjøkkensjefen eide bolig i Selje. Aktor mener han hadde mye å tape fordi det ville vært vanskelig å selge huset uten et hotell i bygda. Forsvarer Paul-Inge Angelshaug reagerer på dette.

(13:23) Pause: Retten fortsetter om 10 minutter.

(12:56) Mener det er lite troverdig: Statsadvokaten mener hotellsjefens forklaring om "Mr. X" er lite troverdig. Hotellsjefen har forklart at "Mr. X" er en gammel klassekamerat, som han nekter å oppgi navnet på. Aktor argumenterer for at hotellsjefen ville ha tystet på kameraten til fordel for broren.

(12:49) Feil beskrivelse: Aktor sier hotellsjefen har kommet med feilaktige beskrivelser av hvor loddebolten ble funnet på rom 107, og at dette er en del av bevisføringen for at styrelederen er "Mr. X".

(12:37) Ringte til NAV: Statsadvokaten stusser over at styrelederen ringte NAV i 20-tiden, kvelden før det brant på Selje Hotel.

(12:35) Mener han er "Mr. X": Styrelederen, som politiet mener er "Mr. X", erkjenner som kjent ikke straffskyld. Han viser blant annet til at mobilen hans var i Sverige i det aktuelle tidsrommet, og at han var aktiv i et mobilspill. Det er statsadvokaten uenig i. - Kommunikasjonene i spillet viser helt klart at det ikke har vært spilling i det aktuelle tidsrommet.

(12:22) Mener han beskytter brødrene: Hotellsjefen har forklart seg på en slik måte som beskytter sine to tiltalte brødre, mener statsadvokaten.

(12:19) Tilsto etter fem avhør: Det var i det sjette avhøret at hotellsjefen tilsto å ha satt fyr på Selje Hotel i november 2016. Tilståelsen fra hotellsjefen kom i februar 2017.

(12:14) Fjerner tiltalepost: Den tredje posten i tiltalen mot styrelederen og hotellsjefen, som går på brudd på regnskapsloven, frafaller.

(12:08) Lunsj

(11:15) Var klar over situasjonen: I sitt første politiavhør ga kjøkkensjefen uttrykk for at han hadde innsikt i den økonomiske situasjonen til Selje Hotel. - Han viser en helt annen innsikt i hvordan det er å drive dette hotellet, enn en ordinær kjøkkensjef, mener statsadvokat Magne Nyborg, som igjen understreker at det kulturelle spiller en rolle. - Han har ikke hatt noen formell rolle, men som eldstemann har han hatt en hånd på rattet. De dreiv som en familiebedrift. Han fikk høy lønn fordi han sto på, men også fordi han var bror til de to andre tiltalte. Derfor er den kulturen viktig her, sier statsadvokaten om kjøkkensjefens rolle.

(11:11) Tilbake i retten

(10:56) Pause: Retten fortsetter om et kvarter

(10:41) Mottok over én million: Styrelederen mottok mer enn én million kroner på sin svenske bankkonto. Midlene kom fra selskapets konto.

(10:21) Styrelederen: Aktor mener styrelederen burde ha fattet vedtak om ekstra lønnsutbetalinger. I løpet har rettssaken har det imidlertid kommet fram at styrelederen ikke visste hva denne rollen innebar, og at han for det meste jobbet i resepsjonen.

(09:58) Har redusert summene: Deler av utroskapssummene i tiltalene mot de tre brødrene er noe redusert i løpet av rettssaken. Aktor har justert tallene på grunn av tilbakeholdt lønn for de tre brødrene i de første månedene av 2014.

(09:53) Ville gått konkurs: Det klare motivet for hotellbrannen i november 2016 var selskapets dårlige økonomi og en meget høy risiko for å gå konkurs i løpet av vintermånedene, mener aktor.

(09:45) "Bagatelliserer": Aktor mener alle de tre brødrene hadde god kunnskap om Selje Hotels økonomi fram til de ble varetektsfengslet. Siden den gang har de bagatellisert rollen sin, mener aktor. - De gir inntrykk av at de bare var ansatte, og at det var (hotellsjefen) som styrte butikken, sier han.

(09:37) Retten fortsetter

(09:36) Pause: Retten tar en pause for å finne riktig PIN-kode til styrelederens mobil.

(09:27) Prosedyre: Statsadvokat Magne Nyborg starter.

(09:24) Skaffet kurdisk ekspert: Statsadvokaten ville høre fra en sakkyndig om kurdisk kultur i forkant av at tiltalene mot de tre brødrene ble tatt ut i sommer. Statsadvokaten ønsket at den sakkyndige skulle redegjøre for hvorvidt kurdisk kultur påvirker påvirkningsdrift. Politiet mente en uttalelse fra den sakkyndige var særlig viktig for å belyse kjøkkensjefens rolle i saken, ettersom han ikke hadde noe eierandel i selskapet. Det er forsvarer Paul-Inge Angelshaug som viser til denne forespørselen. På grunn av motstand fra enkelte parter ble uttalelsen fra sakkyndig trukket.

(09:21) Uenig: Forsvarer Randulf Schumann Hansen sier han har en annen tolkning av dokumentene aktor legger fram. Forsvareren viser samtidig til tekstmeldinger mellom styrelederen og kjøkkensjefen, der kjøkkensjefen minner styrelederen på å ordne papirene til eierskiftet av bilen. Meldingene ble sendt noen få dager før 23. november 2016.

(09:15) Svekker alibiet: Aktor legger fram to nye dokumenter som han mener er med på å svekke alibiet til styrelederen. Den tiltalte har tidligere sagt at han kjøpte bil og reigstrerte eierskifte i den aktuelle tidsperioden før brannen, men aktor mener dette ikke kan stemme. Han mener bilkjøpet må ha skjedd rundt 8. november.

(09:10) Forsikringskrav: Gjensidige har hatt utgifter på rundt 2,2 millioner kroner etter brannen på Selje Hotel i november 2016.

(09:06) Hentet lommebok: Statsadvokaten spør om kjøkkensjefen husker om han hentet en lommebok hos broren, styrelederen, kvelden før det brant på hotellet. Samme kveld dro de tre brødrene på kasino sammen. Kjøkkensjefen sier at han ikke husker om han hentet en lommebok den kvelden.

(09:05) Retten er satt: Før prosedyrene starter, har aktor har et siste spørsmål.

Fjordenes Tidende er på plass i Sogn og Fjordane tingrett. Følg saken på fjt.no.