Det går så det susar for butikkane på cruisedagar, men det er eitt problem

foto