Næringslivet i Vågsøy, Selje og Vanylven vil alle ta i bruk massene som kommer fra Stad skipstunnel. Men det er ikke nok masser til at alle prosjektene kan realiseres.

– Det må jobbes knallhardt for å få disse prosjektene realisert, sier varaordfører i Vågsøy, Nils Myklebust (Sp). Han har i flere år vært engasjert i skipstunnelen og har i det siste jobbet for å fremme forslagene som har kommet fra Vågsøy til hva tunnelmassene kan brukes til.

Prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket deltok også under den to dager lange befaringen, som strakte seg fra Måløy i sør til Leikanger i Selje kommune i nord.

– Ikke alle prosjektene kan få tunnelmasser, sier Andreassen. Fra skipstunnelen vil det komme om lag fem millioner kubikk med løse steinmasser, og Andreassen viser til at Kystverket og konsulentene blant annet kommer til å se på hvilke prosjekter som er mest samfunnsnyttige når de avgjør hvem som får masser. Hvilke områder som er regulert for mottak av masser kan også bli en avgjørende faktor.

– Denne befaringen er en del av kartleggingsprosessen, og det kan hende det blir flere av dem, sier Andreassen og understreker at den første befaringen har vært av stor verdi for både Kystverket og de 18 konsulentene.

Planen fremover er at Kystverket til høsten skal legge fram et forslag til hvilke prosjekter som får bruke massene, med påfølgende prosesser før Nasjonal transportplan (NTP) blir lagt fram våren 2017.

Disse prosjektene har kommunene foreløpig spilt inn til Kystverket som mottakere av masser fra Stad skipstunnel.

Fristen går ut 15. april. Prosjektene ligger i prioritert rekkefølge:

Vågsøy kommune

1. Barstadvika

2. Båtbygg på Raudeberg

3. Nergård på Trollebø

4. Skårastranda

5. Coastline Property i Måløy sentrum

6. Nordvestvinduet i Almenning

7. Sikring molo/hamneanlegg i Osmundsvåg

Den prioriterte listen er vedtatt i kommunestyret i Vågsøy.

Selje kommune

1. Flerbrukskai på Leikanger

2. Hurtigbåtkai ved Krakereid i Selje

3. Pelagia i Moldefjorden

4. Fiskevegn på Flatraket

5. Næringsareal/landbasert oppdrett og smoltanlegg på Berstad

6. Industriområde på Årsheim

Den prioriterte listen er vedtatt i formannskapet i Selje.

Vanylven kommune

1. Fiskåholmen

Den prioriterte listen er vedtatt i kommunestyret i Vanylven.