Over 40 bedrifter fra de matproduserende næringene og handelen stilte opp i Klima- og miljødepartementet i forrige uke for å signere hver sin avtale med statsråd Vidar Helgesen. Av disse er det fem sjømatbedrifter som samlet står for en vesentlig del av matproduksjonen i Norge.

I juni undertegnet Sjømat Norge en bransjeavtale mot matsvinn. Nå følger en rekke bedrifter opp og slutter seg til avtalen. I den første runden er det Salmar AS, Salmon Brands, Lerøy Seafood Group AS, Pelagia AS og Insula AS som signerer.

Den første store oppgaven for sjømatnæringen er å klarlegge hva som faller inn under definisjonen «matsvinn» i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter – og kartlegge hvilke mengder dette utgjør. Det foreligger allerede et prosjektforslag og finansieringen er sikret.