Partene i lærerstreiken er enige om en løsning på det omstridte punktet om arbeidstid. Det får NRK bekreftet.

Løsningen skal gi lærerne en stor seier i form av vetorett når det gjelder spørsmålet om bunden arbeidstid.

I overkant av 8.000 lærere er i dag i streik. Ingen lokale skoler er rammet i streiken.

Partene har kalt inn til en pressekonferanse klokken 08.30 mandag.