En ny app på mobiltelefonen skal gjøre det enklere å melde fra om tap av fiskeredskap.

Det er Fiskeridirektoratet som har inngått en avtale med Sintef om en ny app på mobiltelefonen, som kommer til sommeren.

Nesten alt tap av fiskeredskap som blir innmeldt, meldes til Kystvaktsentralen via en telefonsamtale. Erfaringer fra direktoratets årlige opprenskingsarbeid langs kysten viser at denne samtalen kan være vanskelig for mange.

Fiskeridirektoratet har nå inngått en avtale med Sintef som vil gjøre det mulig å melde fra om tap av fiskeredskap gjennom en ny app på mobilen.

– Vi tror dette er en god løsning for både fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) startet i 2016 et prosjekt som blant annet vil gjøre det mulig for fiskerne å melde fra om faststående fiskeredskaper (setting og haling) til Kystvaktsentralen via en app-løsning.

Som en tilleggsfunksjon på denne appen har Fiskeridirektoratet og FHF inngått avtale med Sintef om utvikling av en løsning som også gjør det mulig å melde inn tap av fiskeredskaper elektronisk.

– Vi tror dette er en svært god løsning både for fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonenn i Fiskeridirektoratet.

– Majoriteten av fiskerne er flinke til å melde fra om tap av fiskeredskap, og bistå med informasjon for å få områder rensket. Dessverre viser erfaring fra opprenskingen at noen har litt tungt for å melde fra, og det kan det sikket være mange årsaker til. Men vi tror at en tilleggsløsning med mulighet for å melde fra om tap elektronisk kan bidra positivt til at mer blir ryddet, sier han.