Fylkespolitikerne ber administrasjonen høre på innspillene fra kommunene som er skeptiske til mer taretråling i Sogn og Fjordane.

Hovedutvalget for næring og kultur behandlet torsdag planene for å utvide området hvor man kan taretråle i fylket.

Hovedutvalget for næring stemte enstemmig for dette vedtaket:

Saken blir utsatt og en ber administrasjonen om å utrede og vektlegge følgende i ny sak:

  • Høstingssyklus

  • Næringsmessige konsekvenser av å imøtekomme kommunene som har uttalt seg sine krav

  • Skader i strandsonen som en følge av tråling

  • Utvalget ber administrasjonen om å ta hensyn til kommunene sine forslag til arealavgrensinger.

  • Utvalget merker seg at fylkesmannen har trukket seg fra arbeidsgruppa, og at de ikke ønsker å bidra til et arbeid som bryter med forutsetningene for gjeldende tareforskrift og gjeldende verneforskrifter. Dette må det tas hensyn til i den nye tilrådingen.

Følgende fylkespolitikere deltok i møtet: Jakob Andre Sandal (SV), Aleksander Øren Heen (Sp), Erlend Haugen Herstad (Sp), Hilmar Høl (Ap), Torbjørn Vereide (Ap), Anne Lilleaasen (H), Marita Gunn Aarvik (Frp), Jon Olav Kvamme og vara Per Atle Kjøllesdal (Sp).