Til sammen har 35.000 skoleelever fra hele landet konkurrert i «Beintøft», hvor målet har vært å reise miljøvennlig til skolen. I Sogn og Fjordane er det 3., 6. og 7. klasse ved Kolset oppvekst som gjør det best.

– Gjennom å engasjere barneskoleelever i å gå, sykle og reise kollektivt til skolen ønsker Miljøagentene å bidra til å kutte CO2-utslipp skapt av biltrafikk og sørge for at vi får mindre lokal luftforurensing der vi bor. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner når færre kjører barna sine til skolen, og barna blir i bedre form og er mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen, heter det i en pressemelding.

– Når vi blir kjørt til skolen forurenser vi naturen. Det er vi barna som har rett til å si ifra til de voksne om at vi ikke vil bli kjørt. Nå er det over 30 000 barn som skal si ifra, sa Miljøagent Lukas Kristiansen i sin engasjerende appell under åpningen av Beintøft den 4. september.

Til månen og tilbake

I løpet av fire uker har elevene gått over 700.000 kilometer. Det til svarer en distanse som fra jorda og til månen – og nesten tilbake.

–  Det kan virker enkelt å svippe barna innom skolen med bilen, og du tenker kanskje ikke videre over det. Beintøft synliggjør et større perspektiv: Når tusenvis av foreldre setter igjen bilen hjemme, viser det at alle kan være med på å spare miljøet for mye belastning. Nærmere bestemt over 95 tonn CO2, bemerker Aasen.

1. Klasse på Kolset oppvekst vant ett av ukesoppdragene, som handlet om å vise fram sitt beste innspill for å ta vare på klima og miljø.

Fylkesvinnerne premieres med 5.000 kroner. 1. klassingene ved Kolset skule får også en premie på 5.000 kroner, ettersom de vant ett av ukesoppdragene.

– Pengene kan for eksempel brukes på sykkelstativer, parsellkasser til dyrking, sparkesykler til eller nytt fotballmål i skolegården, foreslår Miljøagentene.