Formannskapet i Vågsøy sluttet seg til følgende innstilling fra rådmannen:

1. Vågsøy kommunestyre godkjenner inngått intensjonsavtale med Flora kommune om samanslåing frå 01.01.2020.

2. Vågsøy kommunestyre sender søknad til Kommunaldepartementet der ein ber om Stortinget si godkjenning av den nye kommunen frå same dato.

Dette ble vedtatt med stemmene til Kristin Maurstad (Ap), Frode Kupen (Ap), Edvard Iversen (V), Morten Hagen (H), Therese Sæbøe-Strand (H) og Anett Berg (H). Betty Hessevik (Sp), Nils Myklebust (Sp) og Hogne Bleie (Frp) stemte i mot.

Selv om formannskapet i dag sa ja til en sammenslåing med Flora er det på ingen måte sikkert at det også blir utfallet i det avgjørende kommunestyremøtet torsdag. Morten Hagen (H) varslet i formannskapet i dag at Høyre vurderer å utsette behandlingen av saken til høsten.

Formannskapet i Flora sa forøvrig også ja til en sammenslåing mandag. Ti av elleve representanter støtter en sammenslåing. Kun Bente Nilsen (SV) stemte mot å inngå intensjonsavtalen.

Les mer om møtene i Flora her (+):