– Det er svært gledeleg at Fjordenes Tidende held fram med å auke i opplagstal. Dette er takka vere dyktige medarbeidarar som står på kvar dag for å lage eit produkt som vert sett pris på, seier ansvarleg redaktør og dagleg leiar Håvar Fagerli i Fjordenes Tidende.

Auken hos Fjordenes Tidende er størst digitalt.

– Fjordenes Tidende satsar digitalt, og det er kjekt å sjå at vi har så stor auke på det digitale produktet vårt. Dette motiverer oss til jobbe vidare med å bli endå betre, og utvikle fjt.no vidare, seier Fagerli, og held fram:

– Eg vil rette ein stor takk til alle kundar, annonsørar og lesarar av lokalavisa.

LLA sine over 100 medlemsaviser aukar totalopplaget med 1.687, ei auke på 0,5 prosent. Akkurat som ved førre teljing, går om lag halvparten av LLA some lokalaviser litt fram, den andre halvparten litt tilbake, når vi nå samanliknar netto opplagstal for andre halvår 2022 med andre halvår året før.

Den stabile trenden for lokalavisene strekker seg over lang tid.

Tomas Bruvik er generalsekretær i Landslaget for lokalaviser og er godt fornøgd med tala som er lagt fram:

– Folk lever jo livet sitt lokalt og lokalavisene lager god og viktig journalistikk frå bygder, tettstader og bydelar landet rundt. Avisene våre følger folk frå vogge til grav. Undervegs løfter vi fram relevante nyheiter, kultur, idrett, næringsliv og ikkje minst det flotte lag og organisasjonslivet, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.