Skolemiljøteamet på skolen arrangerte i samarbeid med elevrådet sjakkturnering gjennom uken, og torsdag var det sluttspill og fredag finaledag.

– Sjakkturnering er noe som ligger fast på årshjulet for trivselstiltak og felleskapende lek og undervisning på Skram skole. I forkant av turneringen har vi hatt inspirasjonsøkter i klassene fra 4. til 7.trinn, for å få opp interessen og kunnskap om sjakk, sier rektor ved Skram skole, Jens Frode Vågen.

De har også sjakkfriminutt i forkant av den årlige turneringen slik at elevene kan få øve og friske opp kunnskapen i det avanserte spillet.

Uken før turneringen var det 46 påmeldte elever fra storskolen.

– Det ble spilt innledende partier hvor alle fikk spille to runder. Vinnere i skolesjakken kaller vi Tom, og tapere blir Jerry. Tom spiller mot Tom og Jerry mot Jerry, forklarer Vågen.

– Vi brukte opplegg fra Skolesjakken som er et supert opplegg tilrettelagt for undervisning i barneskolen av Norges sjakkforbund og fikk krus fra Glassmagasinet som vi brukte som premier, sier rektor Jens Frode Vågen. Foto: Skram skole

Torsdag var det sluttspill for dem som hadde kommet videre fra innledende runder. 12 elever ble til seks, og siden til tre finalister.

Fredag var den store finaledagen og da fikk skolen storfint besøk.

– John-Rune Sjåstad Sunde fra Nordfjord sjakklubb kom hele veien fra Stadlandet og var ekspertkommentator i finalerundene, sier rektoren.

Og ikke nok med det. Selve finalepartiene ble sendt live til klasserommene via Teams og rektor sitt kontor var gjort om til kommentatorboks for anledningen. Både Sjåstad Sunde og rektoren var kommentatorer.

Rektor og Sjåstad Sunde var kommentatorer til livesendinga. Foto: Skram skole

– Slik kunne alle elevene få med seg de to siste dramatiske partiene live, samtidig som vi hadde kommentator som hadde greie på smarte trekk.

Ifølge rektoren var Sjåstad Sunde imponert over det han så og han kunne se at elevene hadde forberedt seg på åpninger og smarte bondeoppsett.

William Nygård Sørstrand fra 4. trinn kom seg også helt til finaledagen.

Han brukte påfølgende friminutt til å spille sjakk ute i friminuttet med Olav Sørstrand.

I superfinalen var det Nathan Mallet fra 7. trinn i mot Noah Itland fra 6. trinn.

– Nathan sa etter finalen at han var litt lei seg for å tape, men han spilte tross alt mot en god venn. Så han var glad på Noah sine vegne, sier Vågen.

Klassene kunne følge med på finalene via Teams. Foto: Skram skole

Eldar Andal Lysne som er nestleder i elevrådet filmet partiene og elevrådsleder Jenny Sofie Larsen delte ut krus til finalistene.

– Dette var et vellykket arrangement hvor vi har fått opp interessen for sjakk, samtidig som vi har fått aldersblandede aktiviteter og nye vennskap, sier rektoren.

Det var full konsentrasjon før paritiene starter. Foto: Skram skole
Uken før turneringen var det 46 påmeldte elever fra 4. til 7. klasse. Foto: Skram skole
John-Rune Sjåstad Sunde fikk også fortalt elevene om Nordfjord sjakklubb og at de spiller i 2. etasje på Måløy Brygge. – Ta med deg en venn eller venninne, mor, far, bestemor eller bestefar og spill sjakk, oppfordret han eleven. Foto: Skram skole