Det er på bakgrunn av en oppdatert trusselvurdering fra PST at beslutningen om nasjonal bevæpning av innsatspersonell i politiet i påskehøytida ble tatt, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Ifølge PST er kirker og kristne forsamlingssteder aktualiserte terrormål. Trusselnivået i Norge er uendret.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkninga. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler, har politidirektøren etter en samla vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom påska, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

– Feire påska som normalt

Innbyggere kan dermed de nærmeste dagene oppleve at politiet er enda mer synlige og at de er bevæpnet.

Politiet oppfordrer imidlertid folk til å feire påska som normalt.

− Påska er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn. Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet, avslutter Vangen.