Dagens kommunestyremøte i Vågsøy starter klokken 14.00 og innledes med følgende fire innslag:

  • Kulturinnslag

  • Presentasjon av MOT

  • Presentasjon av NORPAL - Pallisjon i Nordfjord

  • Orientering om Rovdefjordbrua

Deretter går man over på den ordinære sakslisten som ser slik ut:

076/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

077/17 Godkjenning av møteprotokoll

078/17 Referatsaker

079/17 Brudd på skjenkebestemmelsene ved Restaurantdrift Måløy A/S Jibben Pub

080/17 Overgangsperiode for vedtekter og forskrifter i nye Kinn kommune

081/17 Godtgjersleregulativ for fellesnemnda til Nye Kinn kommune

082/17 Kommuneplan og planstrategi i nye Kinn kommune

083/17 Eigedomsskatt -søknad om unntak frå lov om eigedomsskatt

084/17 Uttale til søknad om grensejustering - Totland, Bryggja og Maurstad krets.

085/17 Vedtektsendring Nordfjord Havn IKS

Saksdokumentene finner dere her.