Har du den kanskje frå før? Då kan det vere lurt å oppdatere appen eller laste den ned på nytt.

Fjordenes Tidende kom nyleg i ny drakt på nett. Med dette følger også endringar i varslingssystemet og ein ny versjon av appen «Fjordenes Tidende Nyheter».

Når Fjordenes Tidende no går over til det nye varslingssystemet må ein oppdatere appen for sikre seg at ein framleis får push-varslar.

Om appen blir oppdatert automatisk og ein framleis ikkje får push-varslar kan ei rask løysing vere å slette appen og laste den ned på nytt.