Det er NRK som melder denne saken.

Statsadvokatene har ført kontroll med Vest politidistrikt, og funnene gjør påtalemyndigheten urolig, viser et brev NRK har fått innsyn i.

Oppklaringsprosenten har falt fra 51 til 42 prosent i løpet av ett år til tross for at saksbehandlingstiden blir kortere og at det er færre saker i kø.

Vest politidistrikt har blitt dårligere på å følge opp sakene som riksadvokaten prioriterer, men har likevel blitt bedre på saker med lavere prioritering.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen kaller utviklingene «urovekkende», mens politiet er uenige i den beskrivelsen og forklarer at det handler om stram økonomi som gjør at de må prioritere hardt.

– Nå haster det, så ikke etterforskningsmiljøene på viktige felt blir så utarmet at de forvitrer, skriver Stolt-Nielsen.